Grafické práce, ilustrace, návrhy webů, výtvarné kurzy - to vše je Grafik-kvalitně.cz - Ludmila Pokorná

Výtvarné kurzy

Výtvarné kurzy Od roku 2011 vedu v Mníšku pod Brdy výtvarné kroužky pro děti. První byl Kurz pro MC OÁZA - děti 3-5 let (2011/2012) .
V následujícím roce jsem vedení kurzů rozšířila na Kurz pro MC OÁZA - děti 2-3 roky s rodiči (2012/2013), Kurz pro MC OÁZA - děti 4-6 let (2012/2013), Kurz pro ZŠ Mníšek pod Brdy - děti 1.-3. třída (2012/2013) a Kurz pro miniškolka Sluníčko - děti 2-3 roky (2012/2013). Rovněž vedu Výtvarné dílny na různých akcích pro děti .


Stejně jako loni, i v letošním školním roce (2016/2017) povedu výtvarné kurzy jak v MC OÁZA,
ZŠ Mníšek p.Brdy, tak i v Miniškolce sluníčko.


V minulých letech nás výtvarkou provázel starý dub, skřítek Ostružinka, skřítek Odpadníček,
kouzelná abeceda a navštívili jsme říši fantazie.


V červnu 2016 se v kostelíku na Skalce uskutečnila výstava prací, které děti vytvořily v mých
výtvarných kurzech. Tímto děkuji všem, kteří poskytli své práce.

Příklad jak probíhá lekce

... lekci jsem zaměřila na to, přiblížit dětem, co je abstrakce...
Měli k tomu úžasné připomínky (ostatně jako vždycky).
Motivací byla opět říše fantazie, ale tentokrát z jiného úhlu pohledu. Do říše fantazie se člověk často noří, když chce uniknout od všedních problémů, chce myslet na to, co má rád, všechno se tam může a možná si chce jen od všeho odpočnout...
Tak nějak jsme přešli k tomu, že jsem chtěla, aby pomocí barev a tvrdé karty (u malíře by to byla špachtle) vyjádřili naprosto cokoliv. Aby se klidně vůbec nezamýšleli nad tím, co konkrétně malují, ale aby se úplně uvolnili a jen pozorovali, jakou stopu karta namočená v barvě dělá, jak se barvy spojují, jestli není obrázek monotonní, nesmíchá se v šeď, jestli je tam něco, na čem se oči pozorovatele zastaví, co je přitáhne (světlé místo, kontrastní barva, tvar...) a nakonec teprve vyhodnotíme, jestli nám to vše něco připomíná - náladu, situaci, konkrétní předmět
...některé děti byly schopné z těch skvrn v obrázku přečíst celý příběh...

ZŠ Mníšek pod Brdy

Průřez výtvarnými technikami

Co nás čeká ve výtvarném kroužku [1.-4.třída]?

Kroužek bude 1x týdně (od 19.září každé pondělí nebo úterý v čase út 14:00-15:30 h, celkem 30 lekcí za rok v každé skupině).
Každá lekce trvá 90 minut. Po úvodní motivaci (pohádka, hra, informace, povídání, obrázky o daném tématu) následuje konkrétní výtvarný úkol (např. můžeme lekci zaměřit na rozvoj jemné motoriky, poznávání materiálu, fantazie, studii prostorového tvaru, sledování linie, plastičnosti předmětu vytvářené světlem a stínem apod.) Celoročním tématem kurzů budou klasické pohádky. Pohádky napomáhají utváření podvědomého etického kodexu, rozvoji tvořivosti, inteligence, citového prožívání, vnímavosti, pozornosti, zvídavosti, představivosti, fantazie, čtenářství, řeči a slovní zásoby. Jsou zdrojem zábavy a prvotních zkušeností. V dnešní uspěchaném světě nabitém moderními pohádkami s často pokroucenými hodnotami je klasická pohádka ideálním prostředkem pro zklidnění, zastavení se a uspořádání vnitřního světa dětí. Naším průvodcem ve světě pohádek bude kašpárek. Pohádky pro nás budou inspirací k tvorbě. Budeme je ilustrovat, vymýšlet jejich vlastní konec, naše fantazie pojede na plné obrátky. Použijeme k tomu tradiční i netradiční výtvarné techniky.

Děti se podílejí na přípravě i úklidu pracovního prostoru.
Materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Ve výtvarnem kroužku se děti mohou umazat, proto doporučuji pracovní oblečení.

Prosím, aby rodiče posílali přihlášky přímo mně na adresu: ludmila.pokorna@centrum.cz (s uvedením jména dítěte, třídy, tel. čísla a e-mailove adresy), případně se mohou hlásit telefonicky na čísle 737 620 660.
Při výuce pořizuji fotografie, které zveřejňuji na mých strankáchwww.grafik-kvalitne.cz Pokud si nepřejete, aby na fotografiích bylo vaše dítě, uveďte to, prosim, v přihlášce.

Těším se na společné tvoření!

MC OÁZA Mníšek pod Brdy

děti 4-7 let

Lekce pro děti 4-7 let budou probíhat v těchto termínech v přízemí kulturního střediska V lipkách:

Úterý od 20.9.2016 (16 lekcí), 16:30-17:30
Středa od 21.9.2016 (16 lekcí), 15:15-16:15
Středa od 21.9.2016 (16 lekcí), 16:30-17:30
Celoročním tématem kurzů budou klasické pohádky. Pohádky napomáhají utváření podvědomého etického kodexu, rozvoji tvořivosti, inteligence, citového prožívání, vnímavosti, pozornosti, zvídavosti, představivosti, fantazie, čtenářství, řeči a slovní zásoby. Jsou zdrojem zábavy a prvotních zkušeností. V dnešní uspěchaném světě nabitém moderními pohádkami s často pokroucenými hodnotami je klasická pohádka ideálním prostředkem pro zklidnění, zastavení se a uspořádání vnitřního světa dětí. Naším průvodcem ve světě pohádek bude kašpárek. Pohádky pro nás budou inspirací k tvorbě. Budeme je ilustrovat, vymýšlet jejich vlastní konec, naše fantazie pojede na plné obrátky. Použijeme k tomu tradiční i netradiční výtvarné techniky.
Děti tvoří sami bez rodičů. S sebou dejte dětem oblečení, které se může umazat a přezůvky. Během kurzu vystřídáme rozmanité výtvarné techniky (např. koláž, modelování, akvarel, grafika, muchláž a další).
Výtvory si děti mohou odnášet domů hned po skončení lekce, nebo je nechat v učebně (na nástěnce, ve skříni) a vzít si je kdykoliv jindy. Odnášejí se domů lépe po uschnutí, což se během jedné hodiny vždy nepodaří. Po každé lekci pro ně budu mít připravenou malou odměnu, takže s prázdnou nikdy neodejdou ;)

Prosím, aby rodiče posílali přihlášky přímo mně na adresu: ludmila.pokorna@centrum.cz (s uvedením jména dítěte, třídy, tel. čísla a e-mailove adresy), případně se mohou hlásit telefonicky na čísle 737 620 660.
Při výuce pořizuji fotografie, které zveřejňuji na mých strankáchwww.grafik-kvalitne.cz Pokud si nepřejete, aby na fotografiích bylo vaše dítě, uveďte to, prosim, v přihlášce.

Těším se na společné tvoření!

Buďte se mnou v kontaktu