Výtvarné kurzy

Výtvarné kurzy Od roku 2011 vedu v Mníšku pod Brdy výtvarné kroužky pro děti. První byl Kurz pro MC OÁZA - děti 3-5 let (2011/2012) .
V následujícím roce jsem vedení kurzů rozšířila na Kurz pro MC OÁZA - děti 2-3 roky s rodiči (2012/2013), Kurz pro MC OÁZA - děti 4-6 let (2012/2013), Kurz pro ZŠ Mníšek pod Brdy - děti 1.-3. třída (2012/2013) a Kurz pro miniškolka Sluníčko - děti 2-3 roky (2012/2013). Rovněž vedu Výtvarné dílny na různých akcích pro děti .


Stejně jako v předchozích letech, i v letošním školním roce (2017/2018) povedu výtvarné kurzy jak v MC OÁZA,
ZŠ Mníšek p.Brdy, tak i v Miniškolce sluníčko.


V minulých letech nás výtvarkou provázel starý dub, skřítek Ostružinka, skřítek Odpadníček,
kouzelná abeceda a navštívili jsme říši fantazie.


V červnu 2016 se v kostelíku na Skalce uskutečnila výstava prací, které děti vytvořily v mých
výtvarných kurzech. Tímto děkuji všem, kteří poskytli své práce.

Příklad jak probíhá lekce

... lekci jsem zaměřila na to, přiblížit dětem, co je abstrakce...
Měli k tomu úžasné připomínky (ostatně jako vždycky).
Motivací byla opět říše fantazie, ale tentokrát z jiného úhlu pohledu. Do říše fantazie se člověk často noří, když chce uniknout od všedních problémů, chce myslet na to, co má rád, všechno se tam může a možná si chce jen od všeho odpočnout...
Tak nějak jsme přešli k tomu, že jsem chtěla, aby pomocí barev a tvrdé karty (u malíře by to byla špachtle) vyjádřili naprosto cokoliv. Aby se klidně vůbec nezamýšleli nad tím, co konkrétně malují, ale aby se úplně uvolnili a jen pozorovali, jakou stopu karta namočená v barvě dělá, jak se barvy spojují, jestli není obrázek monotonní, nesmíchá se v šeď, jestli je tam něco, na čem se oči pozorovatele zastaví, co je přitáhne (světlé místo, kontrastní barva, tvar...) a nakonec teprve vyhodnotíme, jestli nám to vše něco připomíná - náladu, situaci, konkrétní předmět
...některé děti byly schopné z těch skvrn v obrázku přečíst celý příběh...

ZŠ Mníšek pod Brdy - "Průřez výtvarnými technikami"

Co nás čeká ve výtvarném kroužku [1.-4.třída]?

Kroužek bude 1x týdně
(každé pondělí/úterý/čtvrtek v čase 14:00-15:30 h, celkem 30 lekcí za rok v každé skupině).
Každá lekce trvá 90 minut.

Cena:
1.pololetí: 1 500Kč
2.pololetí: 1 500Kč


Vždy začneme motivačním pohádkovým příběhem z knížky Velké putování skřítka Ostružinky. Příběh doplňujeme povídáním k tématu podle toho, co kdo už zná – třeba říkanka, písnička, znalosti z přírody, lidové zvyky, vlastní zážitek k tématu apod…
Následuje konkrétní výtvarný úkol (např. můžeme lekci zaměřit na rozvoj jemné motoriky, fantazie, poznávání materiálu, studii prostorového tvaru, sledování linie, plastičnosti předmětu vytvářené světlem a stínem apod.).


Používáme rozmanité výtvarné techniky:

Plošná tvorba

 • kresba (tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, nití, stětcem, fixy…)
 • malba (temperou, akvarelem, pastelem)
 • grafika (monotyp, rytá kresba, tisk z koláže, xerografie, slepotisk…)

Prostorová tvorba

 • vytváření prostorových objektů (z papíru, drátů a jiných netradičních materiálů).
 • Práce s modelovacími hmotami, sádrou

Objektová a akční tvorba

 • kontakt s materiálem, věcmi i prostředím

Děti se podílejí na přípravě i úklidu pracovního prostoru. Výtvory si odnášejí většinou hned po skončení lekce domů. Za svou píli dostávají na konci hodiny miniodměnu – kartičku s mými ilustracemi ke knížce. Rádi z nich tvoří sbírku a proto obvykle na první hodině vyrábíme album, kam si je mohou dávat. Materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Ve výtvarnem kroužku se děti mohou umazat, proto doporučuji pracovní oblečení. Datum, kdy začínáme, ještě upřesním (pravděpodobně od října).


Prosím, aby rodiče posílali přihlášky přímo mně na adresu: ludmila.pokorna@centrum.cz (použijte, prosím, tento formulář přihlášky). Na telefonním čísle 737 620 660 Vám ráda sdělím, zda jsou ještě volná místa. Při výuce pořizuji fotografie, které zveřejňuji na mých strankách www.grafik-kvalitne.cz.Pokud si nepřejete, aby na fotografiích bylo vaše dítě, uveďte to, prosim, v přihlášce.
Těším se na společné tvoření!


MC OÁZA Mníšek pod Brdy - "děti 4-7 let"

Lekce pro děti 4-7 let budou probíhat v těchto termínech v přízemí kulturního střediska V lipkách:

Úterý od 12.9.2016 (16 lekcí), 16:30-17:30
Středa od 13.9.2016 (16 lekcí), 15:15-16:15
Středa od 13.9.2016 (16 lekcí), 16:30-17:30

Cena:
1.pololetí (16 lekcí): 1 440Kč
2.pololetí (16 lekcí): 1 440Kč


Celoročním tématem těchto kurzů bude stejně jako na ZŠ Velké putování skřítka Ostružinky. Tvoření se samozřejmě přizpůsobí mladšímu věku dětí. Děti tvoří samy bez rodičů. S sebou jim dejte oblečení, které se může umazat a přezůvky. Během kurzu vystřídáme rozmanité výtvarné techniky (např. koláž, modelování, akvarel, grafiku, muchláž, práci s přírodninami a další). Výtvory si děti mohou odnášet domů hned po skončení lekce, nebo je nechat v učebně (na nástěnce, ve skříni) a vzít si je kdykoliv jindy. Odnášejí se domů lépe po uschnutí, což se během jedné hodiny vždy nepodaří. Po každé lekci pro ně budu mít připravenou malou odměnu, takže s prázdnou nikdy neodejdou ;)


Prosím, aby rodiče posílali přihlášky přímo mně na adresu: ludmila.pokorna@centrum.cz (s uvedením jména dítěte, třídy, tel. čísla a e-mailove adresy), případně se mohou hlásit telefonicky na čísle 737 620 660.
Při výuce pořizuji fotografie, které zveřejňuji na mých strankáchwww.grafik-kvalitne.cz Pokud si nepřejete, aby na fotografiích bylo vaše dítě, uveďte to, prosim, v přihlášce.
Těším se na společné tvoření!


ZŠ Mníšek pod Brdy - "Kreslení pravou mozkovou hemisférou - tužka"

Co nás čeká v kroužku KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU -- TUŽKA [od 13 let]?

Kroužek bude 1x týdně (každý čtvrtek v čase 15:40-16:40 h, celkem 15 lekcí za pololetí).
V druhém pololetí již kroužek nepokračuje, pouze pokud by se naplnila nová skupina.
Každá lekce trvá 60 minut.

Cena:
1.pololetí (15 lekcí): 2 000Kč


Co je kreslení pravou mozkovou hemisférou a k čemu je dobré?

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou je zatím nejefektivnější metodou k obrovskému a viditelnému posunu v kreslení vůbec. Autorkou této metody je Betty Edwards, celosvětově uznávaná profesorka kreslení, která vycházela z objevů Rogera W. Sperryho, držitele Nobelovi ceny za výzkumy lidského mozku.

Náš mozek je rozdělen na dvě poloviny. V levé hemisféře sídlí slova, data, logika, čísla, symboly, pořádek, systém. Pravá hemisféra je intuitivní, přemýšlí ve vzorech, obrazech, celých věcech, nemá smysl pro čas, vnímá prostor a věci tak, jak momentálně jsou, jsou v ní naše sny, fantazie a kreativita.

Ideální by bylo, kdyby obě hemisféry byly v rovnováze a my bychom tak mohli naplno cvičit a využívat naše schopnosti a dovednosti, a to nejen v kreslení. V dnešní uspěchané době jsme však nuceni upřednostňovat levou mozkovou hemisféru a pravá je opomíjena.

Pomocí jednoduchých a zdánlivě nelogických cvičení naučím vaše dítě hravou a nenásilnou formou relistisky nakreslit portrét podle fotografie. Zdá se Vám to příliš složité? Dokáže to opravdu každý. V každém z nás jsou uloženy netušené možnosti a nezáleží na talentu nebo zda dítě již má nějaké hlubší zkušenosti s kresbou. Představte si, jak na sebe bude pyšné, až uvidí, že dokáže nakreslit portrét, který je skutečně velmi podobný předloze. Ve věku kolem 10-ti let dochází k tzv. krizi dětského výtvarného projevu. Dítě často přestává být spokojeno s tím, jak se mu daří zobrazovat skutečnost. Chce to umět „lépe“. Pokud se mu to nedaří, může jeho zájem o výtvarný projev opadnout, či na kreslení úplně může zanevřít. A to by byla velká škoda. Ukážu vašemu dítěti, jak na to a že to vůbec není složité. Bude ohromeno, co všechno se v něm skrývá a jaké má možnosti. Cílem je, aby si dítě uvědomilo, že když dokáže tohle, pak dokáže i mnoho dalších věcí...Budeme si hodně povídat, budeme se hodně učit (třeba přijímat pochvalu, povzbudit se navzájem, vidět věci takové, jaké skutečně jsou), zvedneme si sebevědomí, budeme kreslit, budeme relaxovat. Kurz je vhodný i jako doplňková příprava k přijímacím zkouškám na umělecké školy (stejně tak jeho intenzivní forma).

Tyto kurzy jsou většinou organizovány jako intenzivní 2-denní, či 3-denní. V takové formě je můžete absolvovat v mé výtvarné minidílně (Zahořany 127), jejíž kapacita je 4 osoby. Pro ZŠ jsem však speciálně rozdělila jednotlivá cvičení do 15-ti lekcí a tak budeme mít na vše dost času.


Prosím, aby rodiče posílali přihlášky přímo mně na adresu: ludmila.pokorna@centrum.cz (použijte, prosím, tento formulář přihlášky). Na telefonním čísle 737 620 660 Vám ráda sdělím, zda jsou ještě volná místa. Při výuce pořizuji fotografie, které zveřejňuji na mých strankách www.grafik-kvalitne.cz.Pokud si nepřejete, aby na fotografiích bylo vaše dítě, uveďte to, prosim, v přihlášce.
Těším se na společné tvoření!


2-DENNÍ INTENZIVNÍ KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU (TUŽKA)

Co je kreslení pravou mozkovou hemisférou a k čemu je dobré?

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou je zatím nejefektivnější metodou k obrovskému a viditelnému posunu v kreslení vůbec. Autorkou této metody je Betty Edwards, celosvětově uznávaná profesorka kreslení, která vycházela z objevů Rogera W. Sperryho, držitele Nobelovi ceny za výzkumy lidského mozku.

Náš mozek je rozdělen na dvě poloviny. V levé hemisféře sídlí slova, data, logika, čísla, symboly, pořádek, systém. Pravá hemisféra je intuitivní, přemýšlí ve vzorech, obrazech, celých věcech, nemá smysl pro čas, vnímá prostor a věci tak, jak momentálně jsou, jsou v ní naše sny, fantazie a kreativita.

Během 2 dnů se hravou a nenásilnou formou naučíte dovednostem, které se spojí v celek zvaný kreslení a tato schopnost vám již zůstane (jako třeba schopnost chodit nebo jezdit na kole).


Naučíte se:

 • nakreslit realistický portrét
 • vidět věci tak, jak jsou
 • vnímat svět kolem sebe z jiného úhlu pohledu
 • uvědomit si své schopnosti a věřit v sebe
 • pracovat sám na sobě
 • relaxovat

Termíny:
3. - 4.2.2018 - žádné volné místo
3. - 4.3.2018
Jiné termíny lze stanovit na základě dohody. Na přání vystavím dárkový poukaz.

Cena: 2 000Kč


Místo: výtvarná dílna u Lídy (Zahořany 127, 252 10)

Kurz začíná v 9:00 a končí v 16:30.

Veškeré pomůcky jsou v ceně kurzu.

Pro koho je kurz vhodný: max. 4 osoby ve věku nad 13 let.

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ! Obrovský posun v kreslení je vidět u naprostého začátečníka, který vůbec nekreslí i umělce, který má s kresbou značné zkušenosti. NEBOJTE SE TO ZKUSIT! Srdečně Vás zvu.

lektorka Lída Pokorná


Můžete se přihlásit mailem na adrese: ludmila.pokorna@centrum.cz. Na telefonním čísle 737 620 660 Vám ráda sdělím, zda jsou ještě volná místa.


Buďte se mnou v kontaktu